PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Prava članova

Članovi kluba imaju sljedeća prava:

 

 • birati i biti birani u tijela Kluba,
 • učestvovati u radu Kluba
 • dobivati tačne i pravovremene informacije o radu Kluba i njegovih tijela
 • dobivati tačne i pravoremene informacije o finansijskom poslovanju
 • izjavljivati prigovore
 • podnositi inicijative i zahtjeve tijelima Kluba
 • tražiti sazivanje vanrednog zasjedanja Skupštine
 • izglasati nepovjerenje Upravnom odboru u cjelini ili njegovim pojedinim članovima,
 • izglasati nepovjerenje Nadzornom odboru u cjelini ili njegovim pojedinim članovima
 • predlagati tačke dnevnog reda redovne Skupštine
 • davati mišljenje o određenim pitanjima putem referenduma ukoliko to zatraži Upravni odbor ili Skupština.

Obaveze članova

Članovi kluba imaju sljedeće obaveze:

 

 • plaćanje članarine prema kriterijima i iznosu koje utvrdi Upravni odbor Kluba,
 • podupiranje i aktivno sudjelovanje u ostvarenju ciljeva Kluba,
 • poštivanje Statuta, drugih općih akata Kluba te odluka tijela Kluba i
 • suzdržavanje od ponašanja i radnji koje štete Klubu i njegovom ugledu.
 • dobivati tačne i pravoremene informacije o finansijskom poslovanju
 • izjavljivati prigovore
 • podnositi inicijative i zahtjeve tijelima Kluba
 • tražiti sazivanje vanrednog zasjedanja Skupštine
 • izglasati nepovjerenje Upravnom odboru u cjelini ili njegovim pojedinim članovima,
 • izglasati nepovjerenje Nadzornom odboru u cjelini ili njegovim pojedinim članovima
 • predlagati tačke dnevnog reda redovne Skupštine
 • davati mišljenje o određenim pitanjima putem referenduma ukoliko to zatraži Upravni odbor ili Skupština.